ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန ဘိုကလေးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဘိုကလေးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်တွင်လည်း လူကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး Online မှ တင်ဒါလျှောက်လွှာများ ဝယ်ယူလိုပါက အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။

Form ဖြည့်ရန် Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *