ပညာရေး၀န်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန ဘိုကလေးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါခေါ်ယူသည့် (၁)စက်နှင့်စက်ကိရိယာ၊(၂)ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ၊(၃)ရုံးသုံးပရိဘောဂများ၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ

ပညာရေး၀န်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန ဘိုကလေးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါခေါ်ယူသည့် (၁)စက်နှင့်စက်ကိရိယာ၊(၂)ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ၊(၃)ရုံးသုံးပရိဘောဂများ၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ

မိမိဝယ်ယူလိုသည့် Lot- No အလိုက် KBZ Pay – 09-449017712 သို့ ဆက်သွယ်ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လျှောက်လွှာများကို Email သို့မဟုတ် Viber Number များသို့ ပေးပို့သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ME = Lot_1, OE = Lot_2 , Furniture = Lot_3


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *